Tag Archives: Wikipedia

Tankar när jag landat efter BETT 2013

BETT är stort

Både vad gäller utrymme – mässan är gigantisk – och vad gäller mängden upplevelser och intryck jag tar med mig hem.

Jag hade glädjen att lyssna på många intressanta talare. Den som gjorde starkast intryck på mig var en kille från Turkiet som stod i en monter och presenterade den internationella organisation som tillät honom, och elever från hela världen, att kasta upp idéer i luften om projekt, produkter och samarbeten som kan leda till utveckling och framsteg i världen. I denna organisation paras sedan ungdomarna ihop med universitet, näringsliv och ideella organisationer som söker unga människor med inspiration och innovativa idéer. Flera projektförslag har redan blivit verkliga och unga, kreativa människor har på så sätt kunnat hitta partners som hjälpt dem förverkliga sina drömmar. När jag lyssnade på den här killen berätta kände jag att vi var nära själva kärnan med hela mässan: unga människor och deras drömmar om, och möjligheter att, ta sig an och förvalta framtiden.

På BETTS Scandinavian Session var det också uppenbart att det var elever som gjorde det starkaste intrycket. I samlingen av rektorer, professorer och skolutvecklare var alla eniga om att det proffsigaste framförandet gjordes av tre 16-17 åringar. Det säger mycket om nästa generations möjligheter men också, tänker jag, en del om att vi faktiskt gör något rätt i skolan idag.

Själv var jag på BETT för att å DIU:s räkning, i samarbete med LR, hålla föredrag om Internet som arena för skolarbete, med fokus på Wikipedia. Det är väldigt roligt att märka att lärares inställning till Wikipedia utvecklats. Jag får allt mer sällan frågor om huruvida man kan använda Wikipedia, och allt oftare frågor om hur man kan använda Wikipedia. Skolan har upptäckt att Wikipedia inte bara är ett samhällsfenomen, en medial kraft och en inflytelserik källa som man måste förhålla sig till, utan även en plattform för lärande, socialt entreprenörskap och skapande kreativitet. Jag tackar DIU och utmärkelsen som finalist till Guldäpplet 2012 för chansen att bidra till att lyfta de här frågorna.

" Whenever I have gone there, there have been either so many people that I have not been able to see the pictures, which was dreadful, or so many pictures that I have not been able to see the people, which was worse."

” Whenever I have gone there, there have been either so many people that I have not been able to see the pictures, which was dreadful, or so many pictures that I have not been able to see the people, which was worse.”

Var alla intryck från BETT positiva? Nja – ett par cyniska funderingar fick jag också med mig hem. För det första tyckte jag att det var anmärkningsvärt hur många utställare som saluförde metoder att stänga inne, och begränsa eleverna vad gäller tillgång till internet. Olika sätt att blockera och filtrera elevers surfmöjligheter var populära på BETT. För mig känns det märkligt, om än lite signifikativt. Detsamma kan sägas om det intryck jag fick att många var på BETT mindre för att se än för att synas. Det märks att skolutveckling är big business idag – i Sverige såväl som internationellt.

Advertisements

Varför vi ska arbeta med, och i, verkligheten.

-Vi hittade inget hos museet heller.

-Och i de häftena ni fick låna förra veckan fanns det inga svar?

-Näe, och inte i något av materialet från gamla bibblan heller.

-Ok. Nej, ibland kanske man helt enkelt får finna sig i att man inte hittar något svar. Det kanske  inte går att ta reda på längre varifrån emblemet kommer. Ni har verkligen gjort ett fantastiskt jobb med att försöka hitta källor, men det kanske är dags att gå vidare och lämna frågan obesvarad?

-Näe, det går ju inte. Då kommer ju de som slår upp artikeln inte att få svaret heller. Det funkar ju inte. Så vi tänkte försöka med att….

När killarna ger sig iväg för att leta efter gamla skarabor som kan minnas något om deras ämne, genom en mamma som arbetar på ett äldreboende, tänker jag att det här är ett exempel på skillnaden i att göra något på riktigt. Det är inte det egna resultatet som är i fokus, inte ens det man producerar, utan mottagaren. För att kunna vara någon annan till största hjälp och nytta har eleverna tänkt ut ännu en strategi för att försöka efterforska källor.

Sändare och mottagare

Sändare och mottagare – skulptur utanför Katedralskolan i Skara

I läroplanen finner vi skolans stora uppdrag beskrivet. Att utveckla elevernas förmåga att ta ansvar för sina egna studier, att aktivt ta del av och bidra till samhället, att känna förståelse och respekt för sina medmänniskor.

När skolarbetet sträcker sig utanför klassrummet, när eleverna arbetar i, och bidrar till, det gemensamma rummet så blir läroplanens övergripande mål konkreta och verkliga. Att bidra blir något man gör, på riktigt, inte något man strävar mot eller tänker göra efter skolan. Studierna blir relevanta, uppdraget blir relevant, eleven känner att det man gör är viktigt – här och nu.

Som jag ser det har jag som lärare en skyldighet att tillsammans med eleverna utveckla vår förmåga att arbeta publikt, att bidra till informationsflödet och delta i det offentliga samtalet. Den skyldigheten baserar jag på demokratiuppdraget i läroplanen. Och i att forskningen visar att engagemang och relevans ökar i och med att elever upplever att deras studier är “på riktigt”, och jag ska naturligtvis använda de verktyg som ger bästa möjliga lärandesituation för eleverna.

Och när eleverna talar om för mig att jag har fel, att vi inte alls kan ge upp om att hitta källor, att vi måste fortsätta försöka – för någon annans skull – då känner jag att vi slagit in på rätt väg.