Tag Archives: Skolverket

Roulette, Skolverket och lärarlegitimationen

Jag är behörig gymnasielärare, med en gymnasielärarexamen från Malmö Högskola och en från Umeå universitet. Mina huvudämnen är historia och konst och kultur (kultur- och idéhistoria). Jag är också behörig i teater.

Jag har nu läst Religionsvetenskap I och II (60 hp) och skulle vilja läsa även C – nivån för att kunna bli behörig i ämnet religion, och få in detta ämne i min lärarlegitimation.

(Jag har i och för sig inte fått någon lärarlegitimation ännu, men jag har ju bara väntat över ett år, så jag antar att det kan vara min tur någon gång under 2013)

Problemet är att Religionsvetenskap III (61-90 hp) finns med många olika inriktningar. Jag skulle helst läsa Religionsdidaktik C, som bygger på Religionsvetenskap A och B, som jag alltså har. Jag  vänder mig därför till Skolverket och frågar om de har specificerat vilka kurser, med vilka inriktningar, inom ämnen, t.ex. religion, som krävs för att man ska kunna få utökad behörighet. Jag får svar från Skolverket att det är Högskolorna som bestämmer vilka ämnen som är behörighetsgivande.

Jag vänder mig då med min fråga till den högskola där jag vill studera. De svarar att det förvisso är de som avgör vilka kurser som ska ingå i en lärarexamen, men att när det handlar om att läsa kurser eller ämnen för att få UTÖKAD behörighet, och man alltså redan har en lärarexamen, så är det legitimationsutfärdande instans, d.v.s. Skolverket, som avgör.

Källa:Wikimedia Commons

Källa:Wikimedia Commons

När jag då vänder mig till Skolverket igen med frågan får jag svaret: “När det gäller gymnasieskolan krävs alltid 120 hp för utökad behörighet i ämnena svenska, samhällskunskap och musik. För övriga ämnen krävs 90 hp, med undantag för modersmål där det krävs 30 hp (se 2 kap. 34 § 3 behörighetsförordningen). Det som är viktigt är att sökande genom kursintyg eller liknande uppfyller de krav på högskolepoäng som gäller för respektive ämne.”

När jag försöker få svar på om en specifik kurs, i detta fall Religionsdidaktik C, kan ingå för att jag ska kunna få utökad behörighet i ämnet Religion får jag veta att Skolverket inte ger sådana besked i förväg, utan att detta prövas när jag skickar in en ansökan om utökad behörighet.

Jag måste alltså lägga ett halvt, eller ett helt om jag inte klarar att läsa på helfart och jobba heltid samtidigt, år på att läsa en kurs som sedan kan visa sig vara fel kurs för behörighet. Och då kommer jag bara att få veta att just den var fel, jag kommer inte att få veta vilken jag skulle ha läst istället. Så då får jag satsa nya år på att chansa vidare. Snacka om roulette!

 

Det här är helt enkelt inte acceptabelt.

Jag är hemskt ledsen, men jag uppfattar läget som ett rent hån mot mig som lärare.

Advertisements