Tag Archives: Skolmässor

SETT 2014 – dag 1

Vilken enorm apparat det måste vara att rådda runt SETT! Men den organisatoriska tanke som slog mig först, faktiskt redan på tåget till Stockholm som var alldeles fullt med lärare, var – vem sköter undervisningen i Sverige de här dagarna?? 🙂

Just organisation var ämnet för det föredrag jag höll i dag, på styr- och ledningsspåret. På Katedralskolan i Skara har vi på det estetiska programmet under 16 års tid byggt upp en organisation som ger maximal effekt på kvalitet och resultat, samtidigt som vi håller oss inom ram.

Vi har hittat lösningar på hur man kan få till optimala tjänster, slippa vikarier, minska stressen, förbättra elevernas studieresultat och dessutom skapa förutsättningar för att sätta upp föreställningar vars like jag aldrig sett inom gymnasieskolan. (Ödmjuka är vi också 😉 )

Både lärare och elever på programmet vinner priser för sina innovativa arbetssätt, inte minst vad gäller hur IKT integrerats och blivit en självklar del av undervisningen. Vi har flippat vårt klassrum sedan 2007, och har sedan dess utvecklat en stor mängd arbetsformer för att eleverna ska ha största möjliga nytta av skolans 1:1 satsning.

Om detta är det en glädje att berätta!

Underlaget till min presentation kommer jag att publicera här så fort jag åter kommer åt wifi 🙂

Det var också en glädje idag, som alltid, att få träffa så många engagerade, duktiga, energigivande och generösa kollegor.

Tack för att ni finns!

Advertisements

Tankar när jag landat efter BETT 2013

BETT är stort

Både vad gäller utrymme – mässan är gigantisk – och vad gäller mängden upplevelser och intryck jag tar med mig hem.

Jag hade glädjen att lyssna på många intressanta talare. Den som gjorde starkast intryck på mig var en kille från Turkiet som stod i en monter och presenterade den internationella organisation som tillät honom, och elever från hela världen, att kasta upp idéer i luften om projekt, produkter och samarbeten som kan leda till utveckling och framsteg i världen. I denna organisation paras sedan ungdomarna ihop med universitet, näringsliv och ideella organisationer som söker unga människor med inspiration och innovativa idéer. Flera projektförslag har redan blivit verkliga och unga, kreativa människor har på så sätt kunnat hitta partners som hjälpt dem förverkliga sina drömmar. När jag lyssnade på den här killen berätta kände jag att vi var nära själva kärnan med hela mässan: unga människor och deras drömmar om, och möjligheter att, ta sig an och förvalta framtiden.

På BETTS Scandinavian Session var det också uppenbart att det var elever som gjorde det starkaste intrycket. I samlingen av rektorer, professorer och skolutvecklare var alla eniga om att det proffsigaste framförandet gjordes av tre 16-17 åringar. Det säger mycket om nästa generations möjligheter men också, tänker jag, en del om att vi faktiskt gör något rätt i skolan idag.

Själv var jag på BETT för att å DIU:s räkning, i samarbete med LR, hålla föredrag om Internet som arena för skolarbete, med fokus på Wikipedia. Det är väldigt roligt att märka att lärares inställning till Wikipedia utvecklats. Jag får allt mer sällan frågor om huruvida man kan använda Wikipedia, och allt oftare frågor om hur man kan använda Wikipedia. Skolan har upptäckt att Wikipedia inte bara är ett samhällsfenomen, en medial kraft och en inflytelserik källa som man måste förhålla sig till, utan även en plattform för lärande, socialt entreprenörskap och skapande kreativitet. Jag tackar DIU och utmärkelsen som finalist till Guldäpplet 2012 för chansen att bidra till att lyfta de här frågorna.

" Whenever I have gone there, there have been either so many people that I have not been able to see the pictures, which was dreadful, or so many pictures that I have not been able to see the people, which was worse."

” Whenever I have gone there, there have been either so many people that I have not been able to see the pictures, which was dreadful, or so many pictures that I have not been able to see the people, which was worse.”

Var alla intryck från BETT positiva? Nja – ett par cyniska funderingar fick jag också med mig hem. För det första tyckte jag att det var anmärkningsvärt hur många utställare som saluförde metoder att stänga inne, och begränsa eleverna vad gäller tillgång till internet. Olika sätt att blockera och filtrera elevers surfmöjligheter var populära på BETT. För mig känns det märkligt, om än lite signifikativt. Detsamma kan sägas om det intryck jag fick att många var på BETT mindre för att se än för att synas. Det märks att skolutveckling är big business idag – i Sverige såväl som internationellt.