Föreläsningar

Att få föreläsa om skolutvecklingsfrågor är ett stort privilegium. Jag har fått uppleva hur givande det är att nå ut med goda exempel och bli en del av en pågående diskussion om hur vi tillsammans bygger en allt bättre skola.

Jag föreläser främst om hur man med kreativa verktyg och estetiska lärprocesser kan utveckla elevernas nyfikenhet, arbetsglädje och förmåga att nå sina och ämnesplanernas mål. Jag utgår från konkreta exempel från min egen undervisning, från forskning samt från beprövad erfarenhet utifrån sju års arbete med 1 till 1 och undervisningsmetoder som bygger på att eleverna ska arbeta skapande och med stort eget ansvar. Jag använder även publika plattformar, i enlighet med t.ex. Bamfords forskning. En av mina texter ingår i DIU:s rapport Läsa och skriva digitalt – en nyckel till framgång i livet.

Här kan ni se mitt seminarium i samtal med Patrik Hadenius på Bok&Biblioteksmässan 2013 (Arr:LR)

Jag föreläser även om vilka organisatoriska lösningar som har möjliggjort för oss på det estetiska programmet på Katedralskolan i Skara att utnyttja 1 till 1 maximalt. Hur ger man lärare så mycket tid som möjligt för kompetensutveckling, hur organiserar man för samarbete, hur använder man varandras kompetens så mycket som möjligt – hur når man bästa effekt inom given ram? Konkreta, outside the box-lösningar har fått bli vår väg. Genom nya sätt att arbeta med tjänstefördelningar, schema, arbetstid, konferenser o.s.v. har vi lyckats bygga upp ett estetprogram som vinner priser för digital undervisning i framkant och som lyckats behålla ett jämnt söktryck trots en generell nedgång i elevunderlaget på över 25%. Hur kan man arbeta

Vi jobbar med Lilla Kommissionen under ledning av Anna Karin Hatt

Vi jobbar med Lilla Kommissionen under ledning av Anna Karin Hatt

flexibelt med tjänsterna utifrån elevers behov, arbetsmiljö och ekonomiska förutsättningar? Hur kan man undvika inställda lektioner och vikariebehov? Hur kan man skapa möjligheter och tid för samarbete och skolutveckling? Hur lyckas man organisera för att få 1:1 att bli viktigt på riktigt och öka kvaliteten på elevernas utbildning? Jag kan visa förslag på lösningar!

Det är bland annat dessa perspektiv på 1:1 jag kan utgå ifrån i mitt arbete med Digitaliseringskommissionen, där jag är assistent till min elev Louise som är med i Lilla Kommissionen!

Jag kan även hålla föreläsningar och workshops om Wikipedia. Hur fungerar Wikipedia, hur ser Wikipedia ut bakom kulisserna, hur kan man bäst arbeta med källkritik på Wikipedia, hur kan jag bidra, hur kan jag som lärare arbeta med mina elever på Wikipedia? Mitt arbete med elevprojekt på Wikipedia låg till grund för mitt andra pris i Guldäpplet 2012 och i Innovativa Lärarpriset 2013. Som administratör på svenskspråkiga Wikipedia kan jag erbjuda ett perspektiv byggt på erfarenheter både som lärare och wikipedian. Intervjun nedan spelades in av stiftelsen .SE under Internetdagarna 2012.

Formativ bedömning med digitala verktyg är ytterligare ett perspektiv jag kan lyfta i föreläsningar och workshops. Jag utgår från forskning och använder vetenskapliga verktyg för att säkerställa relationen mellan bedömning och kunskapskrav. Jag kan visa hur jag använder kollaborativa verktyg samt videoåterkoppling för att ge snabb och utförlig feedback samt för att ge underlag till utvecklingssamtal som utvecklar mentors möjlighet att arbeta formativt, och elevers och vårdnadshavares möjligheter att få ut så mycket som möjligt av utvecklingssamtalen.

Denna presentation av mitt arbete gjordes 2012 då jag vann andra pris i Guldäpplet:

Jag har enskild firma med F-skatt.

Om ni vill veta mer eller vill boka mig kan ni nå mig på

ylva.pettersson@skara.se

Innovativa Lärarpriset 2013, 2:a pris.

Innovativa Lärarpriset 2013, 2:a pris.

Ur utvärderingar av tidigare föreläsningar och workshops:

* Vad var det bästa med mässan? “Wikipediaföreläsningen utan tvekan!” (deltagare,   Så funkar det)

* “Ylva är en otroligt inspirerande föreläsare! Jag får lust att börja omedelbart!” (deltagare, BETT)

* “Jag har hört många föreläsa om Wikipedia, men ingen som har varit så kunnig eller kunnat visa Wikipedia både inifrån och ur ett pedagogiskt perspektiv” (efter The Cage, Skolforum)

* Ylvas sätt att arbeta med digital feedback är helt otroligt inspirerande! Det här blir självklart nästa steg för mig! (deltagare, Skolportens SO-dag, Malmö)

* “Jag hörde mycket bra på Framlar, men inget som så konkret gav mig nya verktyg att använda så fort jag kommer hem” (deltagare, Framlar)

Artikel om mitt arbete med Wikipedia och källkritik i Kolla Källan (Skolverket, F Mannerheim)

Artikel om mitt arbete med estetiska lärprocesser i historieämnet. (Pedagogiska magasinet, text Mimmi Palm, bild Thomas Harrysson, september 2013)

Lyssna på mig i Skolsnack från BETT (från ca 19:e minuten)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s