Category Archives: Skolmässor

SETT 2014 – dag 1

Vilken enorm apparat det måste vara att rådda runt SETT! Men den organisatoriska tanke som slog mig först, faktiskt redan på tåget till Stockholm som var alldeles fullt med lärare, var – vem sköter undervisningen i Sverige de här dagarna?? 🙂

Just organisation var ämnet för det föredrag jag höll i dag, på styr- och ledningsspåret. På Katedralskolan i Skara har vi på det estetiska programmet under 16 års tid byggt upp en organisation som ger maximal effekt på kvalitet och resultat, samtidigt som vi håller oss inom ram.

Vi har hittat lösningar på hur man kan få till optimala tjänster, slippa vikarier, minska stressen, förbättra elevernas studieresultat och dessutom skapa förutsättningar för att sätta upp föreställningar vars like jag aldrig sett inom gymnasieskolan. (Ödmjuka är vi också 😉 )

Både lärare och elever på programmet vinner priser för sina innovativa arbetssätt, inte minst vad gäller hur IKT integrerats och blivit en självklar del av undervisningen. Vi har flippat vårt klassrum sedan 2007, och har sedan dess utvecklat en stor mängd arbetsformer för att eleverna ska ha största möjliga nytta av skolans 1:1 satsning.

Om detta är det en glädje att berätta!

Underlaget till min presentation kommer jag att publicera här så fort jag åter kommer åt wifi 🙂

Det var också en glädje idag, som alltid, att få träffa så många engagerade, duktiga, energigivande och generösa kollegor.

Tack för att ni finns!

Advertisements

På väg hem från SETT 2013…

Nu är jag på väg hem.

Jag har lyckats kapa åt mig en av de få sittplatser som finns kvar på Stockholm Central och använder väntetiden till att kolla igenom mina bilder från SETT och läsa de senaste inläggen på Twitter.

SETT har varit en konferens i Twitters tecken. Mina twänner har skrivit så mycket, så färgrikt och levande att jag känner att jag har lyckats ta till mig många fler föredrag än vad jag faktiskt hade möjlighet att vara med på. Jag har hört människor berätta om små idéer, stora idéer, häftiga resultat och glädjerika processer. Villigheten, ivern, att dela med sig är påtaglig. Den gör mig glad. Och rik.

Kristina Alexanderson, en av alla de föredragshållare som gjort mig rik de här dagarna.

Kristina Alexanderson, en av alla de föredragshållare som gjort mig rik de här dagarna.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som ställt sig upp och delat sina erfarenheter. Ni är ovärderliga. Era kunskaper är ovärderliga.

Medan jag lyssnar på det sista seminariet handleder jag mina elever på facebook. De har utnyttjat möjligheten att plocka godbitar ut UR:s arkiv och har sett programmet “Hitler für Alle” idag medan jag är borta. Nu diskuterar de den i vår historiagrupp och jag läser och skriver. En elev skickar ett privat meddelande. Eleven vill inte reflektera i gruppen, utan vill skicka direkt till mig istället. Jag frågar om han kan tänka sig att skriva en låt av sina reflektioner istället, och sjunga för oss nästa torsdag. Inga problem! 🙂

Kreativitet har varit ett tema under SETT-dagarna. Alla är överens om att forskningen entydigt visar att det är genom att utgå från elevernas kreativa skaparkraft som vi når längre vad gäller kunskap och kvalitet. Det är väldigt roligt i de här sammanhangen att få vara med och visa på hur vi kan göra detta i praktiken, och vilka fantastiska resultat våra elever kan prestera när de får skapa och dela.

Som det uttrycks i McKinsey-rapporten:

By collaborative efforts, ordinary people can achieve extraordinary things.

Vi kan genom forskning påvisa vilka faktorer som är viktigast för att uppnå den här yppersta kvaliteten i lärandet, the Wow – Factor:

* Samarbete – både mellan elever och med externa partners.

* Estetiska uttryck och kommunikation

* Eget skapande

* Publikt arbete. Risktagande, att i ett verkligt sammanhang presentera, dela, eller allra helst ge bort, sitt arbete ökar elevernas upplevelse av ansvar och ökat självförtroende.

* Det man skapar ska vara viktigt för andra. Det måste gå att se att det man skapat har haft betydelse på riktigt. Det räcker inte med luft under vingarna – arbetet måste landa också!

I morgon kommer jag att vara tillbaka på Katedralskolan.

Jag längtar efter mina elever.

Kommit, SETT och segrat 2013

Whan that aprill with his shoures soote
The droghte of march hath perced to the roote,
And bathed every veyne in swich licour
Of which vertu engendred is the flour;
Whan zephirus eek with his sweete breeth
Inspired hath in every holt and heeth
tendre croppes, and the yonge sonne
Hath in the ram his halve cours yronne,
And smale foweles maken melodye,
That slepen al the nyght with open ye
(so priketh hem nature in hir corages)
Thanne longen folk to goon on pilgrimages

Nu längtar jag väldigt mycket till SETT 2013!

När aprils högar av inlämningar som kräver feedback växer, när kylan hänger sig kvar i en bedrägligt solbelyst luft, då surfar jag runt bland presentationerna av föreläsare på SETT och gottar mig åt de möten, idéer och aha-upplevelser som väntar.

Jag mötte Fredrik Svensson på tåget häromsistens, och när man får chansen att prata med honom en stund och se hur idéerna och utvecklingstänket hoppar mellan politik, skolvardag, strukturer, SFI, IKT och att trolla med knäna förstår jag hur hans energi kunde bidra till att få ihop denna enorma mässa. Som ett yrväder i väntan på trevliga aprilaftnar…

800px-Tussilago_farfara,_group_of_flowering_plants

Om jag ska lyfta fram något särskilt i det fantastiska programmet för mässan ska jag erkänna att jag verkligen ser fram emot att möta, och inspireras av, föredragshållarna från våra grannländer, att berikas av en kultur och skolerfarenheter som ligger bortom min vardag men som ändå utgår från så lika premisser att mötet borde kunna ruska om och utveckla och vara omedelbart givande för min verksamhet. Jag ser fram emot att lyssna på folk som tror att jag kan bli en bättre lärare. Som vet: att våga är att förlora fotfästet en stund, att inte våga är att förlora sig själv.

Egentligen borde jag väl säga att jag ska prata om något enormt innovativt och nyskapande på SETT, men det ska jag inte. Jag tänker prata om sådant som är gammalt som gatan.

Jag tänker prata om bildning, lust, formativt ledarskap, kreativitet, publika fora och kollaborativt lärande. Att lära av kulturen, att berikas av att dela.

Bara gammal skåpmat.

Fast jag tänker lyfta nya sätt att göra det på.

Jag hoppas att vi möts på SETT 2013!

 

Tankar när jag landat efter BETT 2013

BETT är stort

Både vad gäller utrymme – mässan är gigantisk – och vad gäller mängden upplevelser och intryck jag tar med mig hem.

Jag hade glädjen att lyssna på många intressanta talare. Den som gjorde starkast intryck på mig var en kille från Turkiet som stod i en monter och presenterade den internationella organisation som tillät honom, och elever från hela världen, att kasta upp idéer i luften om projekt, produkter och samarbeten som kan leda till utveckling och framsteg i världen. I denna organisation paras sedan ungdomarna ihop med universitet, näringsliv och ideella organisationer som söker unga människor med inspiration och innovativa idéer. Flera projektförslag har redan blivit verkliga och unga, kreativa människor har på så sätt kunnat hitta partners som hjälpt dem förverkliga sina drömmar. När jag lyssnade på den här killen berätta kände jag att vi var nära själva kärnan med hela mässan: unga människor och deras drömmar om, och möjligheter att, ta sig an och förvalta framtiden.

På BETTS Scandinavian Session var det också uppenbart att det var elever som gjorde det starkaste intrycket. I samlingen av rektorer, professorer och skolutvecklare var alla eniga om att det proffsigaste framförandet gjordes av tre 16-17 åringar. Det säger mycket om nästa generations möjligheter men också, tänker jag, en del om att vi faktiskt gör något rätt i skolan idag.

Själv var jag på BETT för att å DIU:s räkning, i samarbete med LR, hålla föredrag om Internet som arena för skolarbete, med fokus på Wikipedia. Det är väldigt roligt att märka att lärares inställning till Wikipedia utvecklats. Jag får allt mer sällan frågor om huruvida man kan använda Wikipedia, och allt oftare frågor om hur man kan använda Wikipedia. Skolan har upptäckt att Wikipedia inte bara är ett samhällsfenomen, en medial kraft och en inflytelserik källa som man måste förhålla sig till, utan även en plattform för lärande, socialt entreprenörskap och skapande kreativitet. Jag tackar DIU och utmärkelsen som finalist till Guldäpplet 2012 för chansen att bidra till att lyfta de här frågorna.

" Whenever I have gone there, there have been either so many people that I have not been able to see the pictures, which was dreadful, or so many pictures that I have not been able to see the people, which was worse."

” Whenever I have gone there, there have been either so many people that I have not been able to see the pictures, which was dreadful, or so many pictures that I have not been able to see the people, which was worse.”

Var alla intryck från BETT positiva? Nja – ett par cyniska funderingar fick jag också med mig hem. För det första tyckte jag att det var anmärkningsvärt hur många utställare som saluförde metoder att stänga inne, och begränsa eleverna vad gäller tillgång till internet. Olika sätt att blockera och filtrera elevers surfmöjligheter var populära på BETT. För mig känns det märkligt, om än lite signifikativt. Detsamma kan sägas om det intryck jag fick att många var på BETT mindre för att se än för att synas. Det märks att skolutveckling är big business idag – i Sverige såväl som internationellt.